Contact
Tijdens de rapportavond van eind maart hebben veel ouders van de derde klassers, de oudertevredenheidsenquete ingevuld. Zij gaven ons een prachtig cijfer, namelijk e...  Lees verder >>
De Inspectie voor het Onderwijs publiceert binnenkort weer de resultaten van de scholen in Nederland. Het Diamant College scoort op alle punten een voldoende. Hierbij gaa...  Lees verder >>
Op de te starten MAVO (TL) en de afdeling GL van het  Diamant College, wordt gekozen voor SPAANS als tweede moderne vreemde taal. Spaans is een echte wereldtaal. Na...  Lees verder >>
In de scholenwijzer van dit jaar lijkt het zo te zijn dat wij alleen VMBO-basis en kader aanbieden in combinatie met LWOO. Dat is niet zo!   Wij bieden het volgend...  Lees verder >>
Meer nieuws >>